Tselluvill Ekowool Premium

Tsellulooskiud on soojustustpidav, hingav, niiskust reguleeriv ja ökoloogiline isolatsioonimaterjal, mis mitte ainult ei hoia soojust hoones, vaid ka vähendab igakuist kulu kütmisele ja tagab hoones ühtlase sisekliima.

Võimalikud paigaldusviisid:

Pööningud

Soovitatav paigaldustihedus 27-40 kg/m3

Põrandad, vahelaed

Soovitatav paigaldustihedus 40-45 kg/m3

Tihendatud täitmine põrandad, vahelaed

Soovitatav paigaldustihedus 40-45 kg/m3

Tihendatud täitmine kaldpinnad (seestpoolt)

Soovitatav paigaldustihedus 50-60 kg/m3

Tihendatud täitmine kaldpinnad (väljastpoolt)

Soovitatav paigaldustihedus 50-60 kg/m3

Tihendatud täitmine püstseinad (seestpoolt)

Soovitatav paigaldustihedus 50-60 kg/m3

Tihendatud täitmine püstseinad (väljastpoolt)

Soovitatav paigaldustihedus 50-60 kg/m3

Märgpaigaldus

Soovitatav paigaldustihedus 35-40 kg/m3

  Kogus Transpordisoov

  Tselluvill EKOWOOL

  EKOWOOL tsellulooskiud on soojustpidav, hingav, niiskust reguleeriv ja ökoloogiline isolatsioonimaterjal, mis mitte ainult ei hoia soojust hoones, vaid ka vähendab igakuist kulu kütmisele ja tagab hoones ühtlase sisekliima. Paljude mineraalvillade paigaldajate kodulehtedel on eksitavat informatsiooni tselluvilla kohta, mis tegelikkuses ei vasta tõele.

  EKOWOOL tootevalikus on kaks erineva kvaliteediga toodet:

  – Economy (Tuleohutusklass D, tolmuosasid rohkem)

  – Premium ( Tuleohutsklass C, kõrgem kvaliteet)

  EKOWOOL suudab siduda enda sisse niiskust (kuni 23,5%),  jagades ja reguleerides seda  ühtlaselt kogu mahu ulatuses,  aga samas säilita es selle juures täielikult oma kõrged isolatsiooni omadused. Vastavalt katse tulemustele ei akumuleerinud  EKOWOOL tavatingimustes rohkem kui 15% niiskust, mis tagas terve katseaja jooksul isolatsioonimaterjali soojustpidavate omaduste sälimise.

  EKOWOOL tselluloosikiud meenutab õhukest toru, mis imeb niiskust enda sisse. Selle tulemusel kiudude vahel olev õhk püsib kuivana ja soojusjuhtivus ei halvene enne kui niiskuse protsent ei ületa 23,5 % piiri. EKOWOOL´i hüdroskoopsetel kiudel on  omadus niiskematel aegadel siduda õhuniiskust ja kuivemal perioodil loovutada seda. See välistab niiskuse kondenseerumise ohu konstruktsioonide pindadele. EKOWOOL tagab hoone konstruktsioonide püsimise kuivana, andes neile pikema eluea.

  EKOWOOL tselluloosikuidude võime vett siduda tuleb kasuks näiteks veeavariide või lekete korral. See kaitseb õnnetuste korral hoone konstruktsioone niiskuse eest. Pärast kuivamist EKOWOOL soojusisolatsiooni materjal ei kaota oma omadusi tänu tselluloosikiu kapilaarsele struktuurile.

  Minerallvillad (klaas- ja kivivillad) ei suuda oma kiududesse niiskust siduda ja see asub kiudude vahel ning nende pealispinnal. Liigne niiskus mõjutab aga nende soojusjuhtivust, tekitades liigset soojakadu. 1%-ise niiskuse tõusu korral väheneb soojuspidavus 8%. See on peamine põhjus, miks mineraalvillad vajavad kindlasti korraliku aurutõkket hoone sees ja tuuletõket pööningul soojustuskihi peale.

  EKOWOOL kihipakusega 15 cm on võrdne (Ekowool λ- väärtus 0,039 W/mK):

  – 18 cm mineraalvillaga (λ- väärtus 0,042 W/mK),
  – 46 сm tuhaplokiga,
  – 50 сm puitseinaga,
  – 35 сm kergkruusaga,
  – 146 сm telliskiviseinaga.
  EKOWOOL puidukiul on märkimisväärne gaasilise vee ehk veeauru imavus- ja loovutamisvõime. Seetõttu ei vaja tselluvill ka mingeid kilesid ega spetsiaalseid aluskatteid aurutõkkeks. Konstruktsioonid püsivad kuivad ja on õhuvahetusele avatud. Lisaainete tõttu pole hallituse ja korrosioonitekke ohtu (tõestatud katsetega, andmed sertifikaadis).

  EKOWOOL tagadab siseruumides tervislikku mikrokliima ja laseb majal hingata, samas säilitades ideaalse soojapidavuse!

  EKOWOOL kõige tähtsamad omadused ja eelised:

  Soojapidav

  Soojustusmaterjalide soojustusomadusi iseloomustatakse soojusjuhtivusteguriga λ-lambda. Soojusjuhtivustegur iseloomustab soojustusmaterjali võimet juhtida või takistada soojuse kadu läbi soojustuskihi. Mida väiksem on λ- väärtus, seda parem on soojuspidavus. EKOWOOL λ- väärtus on 0,039 W/mK.  Tselluvilla kõrge isolatsioonivõime tekib tänu puidukiu poorsusele ja suurele liikumatu õhu sisaldusele kiudude vahel.

  Teine tähtis näitja on tuuleõhu takistustegur. EKOWOOL´i  paigaldustihedus ja materjali poorsus tagavad sellel parema näitaja kui teistel puistevilladel. Erinevatlt mineraalsetest puistevilladest, kus soojapidav õhk asub  kiudude vahel,  asub soojapidav õhk lisaks puitkiu pooride sees. See väheneb lae kohal puhuva tuule või seina sees toimuvat konvektsiooni mõju soojustuskihile. Suvel stabiliseerib tselluvill kuuma õhu survet, soojustatud majas valitseb paras jahedus.

  Tehnilised näitajad:

   • laepealsel, vahelael ja põrandal materjalitihedusega 30 kg kuupmeetris on vastav näitaja 5 kPa s/m2
   • kaldlael materjalitihedusega üle 45 kg kuupmeetris on vastav näitaja 10 kPa s/m2
   • kuivpaigaldatud seinas materjalitihedusega 60 kg kuupmeetris on vastav näitaja 37 kPa s/m2

  Niiskust reguleeriv:

  Minerallvillad (klaas- ja kivivillad) ei suuda oma kiududesse niiskust siduda ja see asub kiudude vahel ning nedne pealispinnal. Liigne niiskus mõjutab aga nende soojusjuhtivust, tekitades liigset soojakadu.

  EKOWOOL hüdroskoopsed kiud aga reguleerivad end vastavalt õhuniiskusele, niiskel ajal seda omistades ja kuivemal perioodil loovutades. See tagab hoone konstruktsioonide püsimise kuivana, andes neile pikema eluea.

  Ecowool suudab siduda enda sisse niiskust (kuni 23,5%),  jagades ja reguleerides seda  ühtlaselt kogu mahu ulatuses,  aga samas säilita es selle juures täielikult oma kõrged isolatsiooni omadused Vastavalt katse tulemustele ei akumuleerinud  EKOWOOL tavatingimustes rohkem kui 15% niiskust, mis tagas terve katseaja jooksul isolatsioonimaterjali soojustpidavate omaduste sälimise.

  Küttearveid säästev, soodne

  EKOWOOL´i muudavad soodsaks paigalduse kiirus, mugavus ja kvaliteetne tulemus. EKOWOOL´iga on võimalik täita kõik väiksemadki ebatasused, raskesti ligipääsetavad kohad ja seinte või lagede vahed (v.a väiksemad kui 75 mm suletud pindade vahel tuleb paigalduse võimalustest konsulteerida spetsilaistiga). Paigaldusmeetodid tagavad liitekohtade puudumise ja ühtlase soojustuse kihipaksuse lae peal,  põrandate, vahelagede ja seinte sees. EKOWOOL säilitab kaua oma soojapidavusomadusi ja aitab Teil säästa raha. EKOWOOL´iga on võimalik soojustada kõiki tüüpi pindasid: horisontaal,- vertikaal- ja kaldpinnad, vahelaed ning põrandad.

  Mittepõlev

  EKOWOOL´ile lisatavad boorhape ja booraks tagavad tuleohutuse ja selle levikut piirava toime. Tselluvillas ei toimu põlemist, ta söestub aeglaselt.

  Tule leviku aeglustamisel on tähtis ka soojustuskihi poolt salvestatud niiskus tema kiududes, mis taksitab lisaks tule levikut ja selle kandumist edasi konstruktsioonidele. Lisaks  ei teki soojustuskihi sees suure tiheduse tõttu tõmbeefekti.

  Need omadused aitavadki EKOWOOL´il taluda tule korral kõrgeid temperatuure ja takistada tule levikut, säilitades selle juures hoone konstruktsioone tugevna ja lubades kiire reageerimise korral hoida kahjud minimaalsed.

  Hingav

  Hingavuse kõige suurem eelis on see, et Ekowool ei eelda eraldi aurutõkete paigaldamist, mille tõttu sobib ta ideaalselt vanemat tüüpi majade renoveerimisel ja on laialdaselt kasutatav passivmajades. Aurutõkketa maja hingab paremini, mille tulemuseks on parem sisekliima, ning vähendab tunduvalt kondensatsioonivee kahjustuste tekke võimalust. Ehitise hingavus ja parem sisekliima on eriti olulised piirkondades, kus on täheldatud radooni.  Radoon on inimorganismile kahjulik mürgine maapõuest eralduv gaas. Radooni ohupiirkondi Eestis saad uurida siit.

  Keskkonnasõbralik

  EKOWOOL´i iseloomustav märksõna on taaskasutus. Just tänapäeval on hakatud selle sõna tähendusele suuremat tähelepanu pöörama. EKOWOOL´i lähtmaterjal on 90% ulatuses vanapaber, mida saadakse taaskasutuse teel. Selle tõttu on meie tootel väike looduslik jalajälg.

  Kahjureid tõrjuv, hallitusvaba

  EKOWOOL´is sisalduvad boorhape  ja booraks või patendeeritud saksa soolad, tagavad EKOWOOL´ile närilisi ja kahjureid eemalehoidva toime, kuigi väga harvadel juhtudel on täheldatud näriliste tegevust. Samuti toimivad need  hallituse ja erinevate seente vastu, mille oht seisneb just kui materjal peaks mingil põhjusel saama liigset niiskust (katus lekib, veeavari).

  Mürasummutav

  EKOWOOL´i kiudude asetus ja struktuur tagavad sellel kõrged mürasummutavuse näitajad, mis vähendavad ventilatsioonist, torustikest, vahelagedest läbikostvaid helisid. EKOWOOL´iga soojustatud majas saate nautida rahu ja vaikust.

  Allergiavaba

  EKOWOOL´is sisalduvad boorhape ja booraks või patendeeritud saksa soolad  ei kujuta inimestele ohtu. Otseselt ei puutu inimene ehitatud hoones kuskil otseselt kokku soojustusega, paigaldatuna jääb soojustus seinakonstruktsioonide sisse või asetseb pööningul eraldatuna. Lisaainete mõjul ei ole ohtu hallituse ja seente tekkeks, selle tulemusel  on hoones parem sisekliima.